Romana Ivanic, ms

Romana Ivanic, ms

Srednju medicinsku školu završila 1994. godine u Zagrebu. Višegodišnje radno iskustvo i usavršavanje stjecala u kućnoj njezi pacijenata, a u radu s djecom na dječjoj onkologiji i hematologiji na Šalati te u dječjem vrtiću. 2014. upisala višu školu za medicinske sestre na Veleučilištu u Zagrebu. Zaposlena u Poliklinici od 2006. godine, sada na funkciji glavne sestre Poliklinike.

departments: Opća pedijatrija