dr. Matilda Kovač Šižgorić

dr. Matilda Kovač Šižgorić

Matilda Kovač Šižgorić, dr. med, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. god. Obavezni liječnički staž obavila je u Klinici za dječje bolesti, Zagreb 1992-1993 god., a poslijediplomski studij „ Zaštita majke i djeteta“ 1993-1994 god.

Nakon položenog državnog ispita zapošljava se u Službi hitne medicinske pomoći DZ Karlovac, gdje radi u periodu od 1994-1997.

Specijalizantski staž iz pedijatrije za OB Karlovac odrađuje u Klinici za dječje bolesti u periodu 1997-2002,a nakon položenog specijalističkog ispita nastavlja raditi u Službi za dječje bolesti OB Karlovac kao specijalist pedijatar, voditelj Neuropedijatrijske ambulante sve do 2006 god. kada prelazi u ambulantu primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Zagreb- Centar.

Od 2007 god. do danas je zaposlena u Poliklinici za dječje bolesti za dječje bolesti „Dr.Sabol „.Tijekom rada u Poliklinici „dr.Sabol“ nastavila je sa stručnim usavršavanjem te je završila subspecijalizaciju iz pedijatrijske neurologije u periodu od 2008-2010 ( subspecijalizantski staž odradila u KBC „Sestre Milosrdnice“,Zagreb ) .

Učestvovala je i završila više hrvatskih i međunarodnih tećajeva trajne edukacije : Neonatal resuscitation,međunarodni tečaj, Dartmouth- Hitchcoch Medical Center, Lebanon, U.S.A. and   Sv DUH, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu , Minhenska funkcionalna razvojna dijagnostika 1.do 3.god. života , Senzomotorički razvoj dojenčeta, Spontana motorika u procjeni funkcije i poremećaja SŽS-a , Neurorazvojna terapija ( NRT-Bobath) za liječnike, Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga, Transkranijska dopler sonografija u djece, Edukacija iz elektrofiziologije, poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe „Epilepsije i encefalografija“, SEIN-VUmc Amsterdam tečaj „Kliničke epileptologije ( u organizaciju WHO i ILAE ).

Članica je više domaćih i inozemnih stručnih organizacija,a za istaknuti je da je tajnica Hrvatske udruge za neurofibromatozu, članica Stegovnog povjerenstva Hrvatske lige za epilepsiju, te već osam godina tajnica Hrvatskog društva za dječju neurologiju.

Do sada je kao autor ili koautor sudjelovala u izradi mnogih stručnih i znanstvenih radova iz užeg područja interesa : epileptologije, razvojne neurologije , te neurokutanih bolesti.

departments: Dječja neurologija - neuropedijatrija, Opća pedijatrija
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial