dr. Svjetlana Bela Klancir

dr. Svjetlana Bela Klancir

Svjetlana Bela Klancir, dr.med, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine. Nakon obaveznog liječničkog staža u KBC Sestre Milosrdnice, do 1986. radila je u Medicinskom centru Cvjeta Huis u Zaboku na odjelu pulmologije i interne medinice te u ambulatni opće medicine u Velikom Trgovišću. Od 1986. do 2000. godine zaposlena je u Dječjoj bolnici Srebrnjak, gdje je radila na dojenačkom odjelu, u alergološkoj i pulmološkoj ambulanti. 2000. godine prelazi u Polikliniku za dječje bolesti Dr. Sabol gdje se i sada bavi općom pedijatrijom, pedijatrijskom alergologijom i pulmologijom. Specijalizirala pedijatriju na Klinici za dječje bolesti KBC Rebro, specijalistički ispit položila 1994. godine. Poslijediplomski studij iz Kliničke pedijatrije pri Katedri Klinike za dječje bolesti Medicinskog fakulteta pohađala u sklopu specijalizacije. Sudionica brojnih kongresa i tečajeva trajne edukacije iz područja pedijatrije, pedijatrijske pulmologije i alergologije, infektologije u zemlji i inozemstvu. Član Zbora liječnika od 1980. godine, Pedijatrijske sekcije te Hrvatske Liječničke Komore od njenog osnutka.

departments: Dječja alergologija i pulmologija, Opća pedijatrija
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial