Simpoziji neuroPEDIJATRIJA DANAS i Neurofibromatoza tip 1

Drage kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Izrazito nam je zadovoljstvo u ime organizacijskog odbora pozvati vas na simpozije:

“neuroPEDIJATRIJA DANAS“ koji organiziramo povodom obilježavanja 25 godina rada (1993-2018) Poliklinike za dječje bolesti dr Sabol, 21. rujna 2018.

i

“Neurofibromatoza tip 1“ koji organiziramo povodom obilježavanja 10 godina rada i postojanja Hrvatske udruge za neurofibromatoze (2008-2018), 22. rujna 2018.

Posebna nam je čast što imamo priliku organizirati simpozije u suradnji s:

Hrvatskim društvom za dječju neurologiju, Hrvatskim pedijatrijskim društvom, Hrvatskim društvom za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Akademijom za razvojnu rehabilitaciju i Hrvatskom udrugom za neurofibromatoze.

Simpozij „neuroPEDIJATRIJA DANAS“ je posvećen novostima i smjernicama o širim neuropedijatrijskim temama, koje su u prvom redu usmjerene prema pedijatrima, zatim neuropedijatrima, fizijatrima, terapeutima i drugim suradnim strukama.

Simpozij „Neurofibromatoza tip 1“ je namijenjen liječnicima, ali po uzoru na skupove u svijetu koji se održavaju o toj bolesti odlučili smo ga usmjeriti i prema roditeljima djece i pacijentima s neurofibromatozom. Ovo je prvi put da se u Hrvatskoj organizira skup na temu Neurofibromatoze tip 1, jedne od najčešćih autosomno dominantnih genetskih bolesti u čovjeka i smatramo da postoji velika potreba za širenjem znanja i u okvirima struke, ali i destigmatizaciji bolesti u javnosti.

Želja nam je da se svi zajedno uz edukaciju osjećamo ugodno te učinimo oba skupa što boljim i korisnijim za sve sudionike!

Nadamo se da se vidimo u što većem broju !

Srdačno Vaši,

Zlatko Sabol i Ljiljana Kipke-Sabol

Ljubazno Vas molimo da se ukoliko želite sudjelovati na jednom ili oba skupa prijavite putem obrasca na ovoj web stranici. Rok za prijavu je: 7. rujan 2018. ili do popunjavanja mjesta u dvorani.

Za sudjelovanje na simpozijima nema kotizacije, ali je potrebna prijava putem obrasca na ovoj web stranici zbog ograničenog broja mjesta u dvorani. Skupovi su bodovani od strane stručnih komora.

Simpozij “neuroPEDIJATRIJA DANAS” se održava u Hotelu Westin, Dvorana Opera, 17. kat., 21. rujna 2018. Broj sudionika je ograničen na 200. Skup će trajati jedan dan od 9 do 19h.

Simpozij “Neurofibromatoza tip 1” se održava u Hotel Westin, Dvorana Opera, 17. kat., 22. rujna 2018. Broj sudionika je ograničen na 200.  Skup će trajati jedan dan od 9 do 14h.

Parking je dostupan javno ili garaži Hotela Westin po tarifi Hotela. Besplatni Wifi internet je dostupan u dvorani.

Pauza za kavu i piće, kao i ručak za sudionike je osiguran u Hotelu u dvorani Ouvertire na 17. katu.

Dodatne informacije na telefon Poliklinike dr Sabol: 01/6190 080 ili email: poliklinika.sabol@gmail.com

Predavači i naslovi predavanja:

• Prim.dr.sc. Zlatko Sabol, dr.med. “Pogrješna dijagnoza epilepsije je česta” – koliko je česta u djece ?

• Dr.sc. Goran Krakar, dr.med. Prediktivna klinička vrijednost kvalitete spontanih pokreta za neuromotorni ishod perinatalno neurorizične djece

• Matilda Kovač Šižgorić, dr.med. Da li se konvulzije mogu prevenirati cijepljenjem ?: Benigne afebrilne konvulzije u tijeku blagog gastroenterokolitisa uzrokovanog Rotavirusom

• Prim.dr.sc. Borut Marn, dr.med. Trajno oštećenje sluha u prvim godinama života nakon urednog probira u rodilištu – važnost pedijatra u ranom prepoznavanju

• Dunja Čokolić-Petrović, dr.med. Dijete s tikovima i nevoljnim pokretima u pedijatrijskoj ambulanti – mislimo li dovoljno na PANDAS?

• Doc.dr.sc. Vlasta Đuranović, dr.med. Zašto je glavobolja – još uvijek najčesća dijagnoza u djece?

• Prof.dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr.med. Nova europska klasifikacija cerebralne paralize

• Prof.dr.sc. Goran Tešović, dr.med. Encefalitis u djece i adolescenata

• Prof.dr.sc. Igor Prpić, dr.med. Prepoznavanje rijetkih neuroloških bolesti u primarnoj pedijatrijskoj praksi – je li to moguće?

• Prim.mr.sc. Katarina Bošnjak-Nađ, dr.med. Registar neurorizične djece na platformi CEZIH – sadašnjost ili budućnost?

• Prof.dr.sc. Ljetka Cvitanović-Šojat, dr.med. Epilepsija i febrilne konvulzije

• Prim.mr.sc. Marija Meštrović, dr.med. Neuropedijatrijski aspekti u mikro i makrotraumi CNS-a i kralježnice.

• Prof.dr.sc. Nina Barišić, dr.med. Suvremene mogućnosti liječenja neuromuskularnih bolesti u djece

• Doc.dr.sc. Radenka Kuzmanić-Šamija, dr.med. Što se sve može kriti iza hiperCKemije?

• Prof.dr.sc. Biserka Rešić, dr.med. Neurološke osnove emocionalnog razvoja u ranoj dobi djeteta

• Prim.mr.sc. Sanja Delin, dr.med. Imitatori epilepsijskih napadaja u male djece

• Doc.dr.sc. Romana Gjergja Juraški, dr.med. Poremećaji spavanja u djece i adolescenata

• Dr.sc. Goran Ivkić, dr.med. Tranzicijska neurološka ambulanta „Poliklinika za dječje bolesti Dr. Sabol – Poliklinika NEURON“ – Naša prva iskustva

Sponzori i donatori:

Poliklinika za dječje bolesti dr Sabol – Glavni sponzor

Za prijavu na simpozij, popunite svoje osobne podatke niže

Ukoliko na simpoziju "Neurofibromatoza tip 1" sudjelujete kao roditelj ili punoljetni bolesnik - molimo Vas navedite u ovoj rubrici
Bez prijave na skup putem on-line obrasca i potvrde o prijavi koja će biti poslana na email nije moguće sudjelovati na skupu. Lijepo molimo, ukoliko ste se prijavili, a ne možete prisustvovati na nekom od skupova, javite nam na email simpozij.sabol@gmail.com kako bi oslobodili mjesto nekom drugom. Hvala!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial