Djelatnosti

Opća pedijatrija

– sistematski pregledi – praćenje tjelesnog i psihoneuromotornog razvoja

– cijepljenja

– pregledi i liječenje akutno bolesne djece

– kliničko praćenje djece s kroničnim bolestima

Dječja neurologija - neuropedijatrija

– procjena razvoja normalnog i abnormalnog razvoja središnjeg i perifernog živčanog (neuromuskularnog) sustava u djece od novorođenačke do adolescentne dobi

– dijagnosticiranje, liječenje i kliničko praćenje paroksizmalnih epilepsijskih (konvulzivnih) i neepilepsijskih (nekonvulzivnih) napadaja u djece

– dijagnosticiranje, procjena i praćenje djece s glavoboljama

– procjena odnosno dijagnosticiranje ranih poremećaja komunikacije i ponašanja djece

– rana habilitacija djece s poremećenim i usporenim neuromotornim razvojem – razvojna medicinska gimnastika

– dijagnosticiranje, liječenje i kliničko praćenje neurofibromatoza i drugih neurokutanih bolesti

Neurorazvojne vježbe

Ova metoda stimulacije neuromotornog razvoja primjenjuje se u perinatalno neurorizične kao i djece bez perinatalnog neurorizika, ali s odstupanjem ili kašnjenjem u usvajanju neurorazvoja. Predstavlja najrašireniju metodu razvojne habilitacije u svijetu.

Osnovni princip metode zasniva se na suzbijanju odstupanja mišićnog tonusa (povišenog – hipertonusa i sniženog – hipotonusa) i trajno prisutnih primitivnih refleksa, a uz stimulaciju se omogućava djetetu izvođenje normalnih obrazaca pokreta koji potiču prijelaze iz jednog motoričkog obrasca u drugi, kao i poticanje reakcija uspravljanja i ravnoteže. Važan dio ove metode je i pravilno manipuliranje novorođenčeta/dojenčeta (tzv. baby handling) u svakodnevnim aktivnostima (oblačenje, svlačenje, dizanje, mijenjanje položaja, nošenje i dr.).

Prilikom provođenja vježbi naš terapeut provodi edukaciju roditelja kako bi se što neurorazvoj što više i optimalnije poticao i kod kuće.

Edukacija za baby handling
Termin „baby handling“ označava prirodno rukovanje i postupanje s djetetom u svakodnevnim aktivnostima prilikom podizanja, spuštanja, promjene položaja, presvlačenja i nošenja. Takvo postupanje je temelj pravilnog usvajanja senzomotornog razvoja djeteta. Preporuča se za svu djecu od rođenja pa do samostalnog kretanja, a obavezno je za djecu s neurorazvojnim smetnjama.

Za dolazak na edukaciju nije potrebna preporuka pedijatra, fizijatra ili neuropedijatra već osobna želja roditelja. Edukaciju u Poliklinici provodi licencirani terapeut gdje roditelji najčešće u jednom dolasku savladaju potrebne vještine.
Dječja alergologija i pulmologija

– dijagnostika i liječenje akutnih i kroničnih alergijskih bolesti – urtikarija, astma, alergijski rinokonjunktivitis (peludna hunjavica – polenoza), atopijski dermatitis

Dječja kardiologija

– dijagnostika prirođenih i stečenih bolesti srca (srčanih mana)

– procjena i dijagnostika šuma na srcu, poremećenog ritma srca, osjećaja bolova u prsištu, pojačanog zamaranja, ataka gubitka svijesti i dr.

– preventivni pregledi djece – sportaša

Dječja otorinolaringologija

– dijagnostika uzroka čestih upala uha i pravilno liječenje

– sprečavanje čestih upala uha i posljedične nagluhosti

– procjena potrebe operativnog liječenja – treća mandula, učestale upale ždrijela, smetnje disanja, neugodan zadah

– krvarenja iz nosa

– vrlo rana dijagnostika oštećenja sluha i slušanja

Logopedija

– Procjena razvoja jezika i govora u djece

– Verbalna i neverbalna komunikacija

– Poteškoće usvajanja jezično-govornog razvoja

– Poteškoće s izgovorom

– Savjetovanje roditelja

Dječja psihologija
– psihodijagnostika
– testiranje psihomotornog i intelektualnog razvoja
– testiranje specifičnih neurorazvojnih poremećaja
– savjetovanje djece, adolescenata i njihovih roditelja/skrbnika vezano uz ponašajne i emocionalne smetnje
Dječja infektologija

– Dijagnostika i liječenje širokog spektra infektivnih bolesti uzrokovanih bakterijama, virusima, gljivama i parazitima.

– Bolesti nejasne etiologije, prolongirane povišene tjelesne temperature ili ponavljajuće infekcije

– Kronične zarazne bolesti i njihove posljedice

– Oportune infekcije kod slabijeg imunološkog sustava

– Atipične infekcije

– Prilagodbe kalendara cijepljenja prema potrebi djeteta

Dječja ortopedija
– dijagnostika i liječenje prirođenih i stečenih deformiteta, sportskih ozljeda te drugih bolesti sustava kretanja
– praćenje razvoja obrasca hoda i prijenosa opterećenja preko stopala (spuštena stopala i ostali deformiteti stopala)
– otkrivanje pridruženih odstupanja u djece s neuromotoričkim  poremećajima (npr. cerebralna paraliza, Charcot Marie Tooth i dr.)
– prema potrebi i dostupnosti sustava za kretanje, pregled se može nadopuniti i ultrazvučnom pretragom
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial